Executive Advisor

Kari Kouvalaisella on yli 20 vuoden kokemus IT:n ja liiketoiminnan transformaatiohankkeista mm. globaaleista SAP hankkeista ja projekteista sekä IT-palvelunhallinta palveluista (SAP ulkoistus- ja ylläpitopalvelut).

Kari on työskennellyt mm. hanke- ja projektipäällikkönä, teknisenä projektipäällikkönä, rollout-päällikkönä, palvelupäällikkönä, jakelunhallintapäällikkönä ja testauspäällikkönä. Hän on työskennellyt liiketoiminta- ja IT organisaatioissa asiakkaan puolella sekä 15 vuotta johtavana konsulttina.

Hän on toiminut useissa hankkeissa ja projekteissa kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä, joissa on ollut mukana useita toimittajia (ml. offshore), alihankkijoita sekä projektin henkilöstöä useissa eri maissa. Tämän lisäksi hän on johtanut PMO organisaatiota ja palveluita yli 4 vuoden ajan, toimien samalla esimiehenä 25-30 henkilölle.

Karilla on yli 20 vuoden kokemus eri toimialoilta, kuten valmistavan teollisuuden-, hissi ja liukuportaat-, telekommunikaation-, rahoituksen- ja julkisentoimialan sektoreilta useilla eri toimijoilla ja asiakkailla. Lisäksi hänellä on usean vuoden kokemus kuljetus-, varastointi- ja logistiikan alalta.

Esimerkkejä tehtävistä, joissa hän on työskennellyt:

SAP Global PMO Lead

Globaalissa SAP Performance Improvement hankkeessa kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Hanke sisälsi useita aliprojekteja. Hankkeen tiimin koko 100+ henkilöä eri lokaatioissa.   Tehtäviin kuului mm. PMO lead tehtävät, projektikäytäntöjen suunnittelu, jalkautus ja hallinta, aikataulujen suunnittelu, aliprojektien ohjaaminen ja statuksen seuranta, budjetin suunnittelu ja seuranta, tuntiraportoinnin seuranta, toimittajien sopimustenhallinta, resurssienhallinta.

SAP Global Rollout Lead

Globaalissa SAP Data Archiving projektissa kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Hanke sisälsi useita rinnakkaisia rollout projekteja useissa eri maissa. Tiimin koko 50+ henkilöä eri maissa ja lokaatioissa.

ERP Rollout Manager

ERP Rollout projektissa globaalissa ERP & liiketoiminnan transformaatiohankkeessa. Tehtäviin kuului projektipäällikön tehtävät. Tiimin koko 50+ henkilöä, kansainvälinen monitoimittajaympäristö.

SAP Service Manager

SAP ylläpito-ja ulkoistuspalvelussa. Palvelut käsittivät mm. 2-tason tukipalvelut, palvelunhallinnan, pienkehittämisen muutoshallinnan sekä jakelunhallinnan. Tehtäviin kuului palvelupäällikön tehtävät ja 30-40 henkilön tiimin johtaminen ja ohjaaminen.

SAP Project Manager

SAP Global Trade Services (GTS) kehityshankkeessa. Tehtäviin kuului projektipäällikön tehtävät kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Tiimin koko 15-20 henkilöä useissa eri lokaatiossa ja aikavyöhykkeillä.

SAP Release Manager

Globaalissa SAP:n ja liiketoiminnan transformaatiohankkeessa ja kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Tehtäviin kuului mm. jakelunhallinta konseptin määrittely, kehittäminen ja jalkautus. Jakeluaikataulun suunnittelu, jakeluiden paketointi ja sulkeminen. Yhteensä yli 20 välijakelun ja 8 pääjakelun johtaminen (sisältäen rollout projekteja)

SAP BI Project Manager

BI upgrade projektissa globaalissa SAP ja liiketoiminnan transformaatiohankkeessa ja kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Projektissa tehtiin tekninen upgrade BW:sta BI 7.0:n

SAP Test Manager

Globaalissa SAP:n ja liiketoiminnan transformaatiohankkeessa ja kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Tehtäviin kuului testausmetodologian määrittely, kehittäminen ja jalkautus sekä globaalin integraatiotestauksen suunnittelu, aikataulutus sekä testauksen hallinta.

SAP Project Manager

SAP APO projektissa kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Tehtäviin kuului projektipäällikön tehtävät.

SAP Technical Implementation Manager

Tekninen projektipäällikkö useissa SAP projekteissa kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Tehtäviin kuului teknisen projektipäällikön tehtävät.

Application Specialist

Globaalissa SAP:n ja liiketoiminnan transformaatiohankkeessa ja kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Useita eri kehitys- ja deployment projekteja. Tehtäviin kuului mm. liittymätiimin johtaminen, sidosryhmien työn koordinointi liittymiin, liittymien määrittely ja suunnittelu, liittymien integraatiotestaus SAP:n ja muiden järjestelmien välillä.